caldre

Accessory
Etimologia: del ll. calēre ‘ser o estar calent’ i d’aquí ‘urgir, intensificar-se, ser necessari’, ant. i dial. caler1 1a font: s. XIII
Body
    verb intransitiu [usat només en tercera persona i en les formes nominals; p p calgut -uda]
  1. Ésser necessari. Caldrà una eina per a descargolar. Calia tornar a pintar. Cal que això estigui llest avui. No cal que s’hi afanyi. Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança.
  2. com cal Com ha d’ésser una cosa o una persona.
    1. no caldria sinó (o només caldria) Fórmules emprades per a expressar el temor d’una contrarietat. No caldria sinó que ara ell no vingués. Només caldria que plogués el dia del casament.
    2. només caldria! Expressió emprada per a rebutjar una proposició inadmissible.