calitja

Accessory
Etimologia: del ll. calīgo, -īgĭnis ‘tenebres; boira’ 1a font: s. XIV
Body
    femení
  1. meteorologia Opacitat de les capes inferiors de l’atmosfera produïda per partícules de pols, de sal, de fum, etc., que disminueixen la visibilitat.
  2. dialectal Xafogor.