calze

Accessory
Etimologia: del ll. calix, -ĭcis ‘copa’; en l’accepció de ‘embolcall de les flors’ prové del gr. kályx, -ykos, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
  1. arqueologia Vas, generalment proveït d’anses i de peu, que apareix des d’època eneolítica a Sicília i a Grècia.
  2. litúrgia Copa, tradicionalment de metall preciós treballat artísticament, usada per a contenir el vi en la celebració eucarística.
  3. calze de dolor (o d’amargura) figuradament Dolor o aflicció molt intensa. Ha begut un calze d’amargura.
  4. passar els set calzes d’amargura figuradament Passar moltes tribulacions.
 1. per extensió anatomia animal Òrgan o cavitat en forma de calze. Calze renal
 2. anatomia vegetal Verticil extern de la flor format per sèpals, que són antofil·les.