campanulàcies

Accessory
Partició sil·làbica: cam_pa_nu_là_ci_es
Body
    femení botànica
  1. plural Família de sinandres constituïda per plantes de fulles alternes mancades d’estípules i de fruit generalment en càpsula.
  2. singular Planta de la família de les campanulàcies.