cantabrià
| | cantabriana

Accessory
Partició sil·làbica: can_ta_bri_à
Body
    estratigrafia
  1. adjectiu Relatiu o pertanyent al cantabrià.
  2. masculí Unitat amb valor d’estatge (i edat) de l’estefanià superior, situada damunt el westfalià D i sota l’estefanià A.