carat

Body
interjecció vulgarment Eufemisme per carall 2.