carmí

Accessory
Etimologia: abans carmini, del b. ll. carminium, probable alteració del mateix mot àr. qarmazî, origen de carmesí, per influx del ll. mïnium ‘vermell’ 1a font: s. XV
Body
  1. masculí
    1. pintura Pigment extret dels cossos secs de les cotxinilles femelles, d’un color molt similar al carmesí i de propietats pictòriques paral·leles d’un to més clar i d’un matís menys blavós.
    2. histologia i citologia Colorant bàsic, de color carmí, específic de les nucleoproteïnes.
    3. carmí acètic histologia i citologia Colorant a base de carmí i àcid acètic que actua alhora de fixador.
  2. adjectiu i masculí per extensió Vermell purpuri.