carró

Body
Mot emprat en l’expressió fer carró locució verbal En la petanca, tirar la bola de tal manera que vagi a parar directament sobre la bola contrària, desplaçant-la i ocupant exactament el seu lloc.