causa

Accessory
Partició sil·làbica: cau_sa
Etimologia: del ll. causa, íd.
Body
  femení
  1. filosofia Tot allò que explica d’alguna manera l’existència o el canvi d’una altra cosa.
  2. a (o per) causa de locució prepositiva Per raó de. No vam venir a causa de la pluja.
  1. dret processal Procés judicial, especialment judicial penal.
  2. causa de contracte dret civil Finalitat immediata que justifica que una persona assumeixi una determinada obligació contractual.
  3. obrar (o parlar) amb coneixement de causa figuradament Obrar (o parlar) sabent bé el que hom fa (o diu).
 1. figuradament Conjunt d’interessos que cal sostenir, fer prevaler, a favor d’algú o d’alguna cosa. Defensar la causa dels treballadors. Fer causa comuna amb algú.