c/e

Body
abreviatura informàtica correu electrònic.