cent milionèsim
| | cent milionèsima

Accessory
Partició sil·làbica: cent mi_li_o_nè_sim
Body
    1. adjectiu Dit de cadascuna de les parts d’una quantitat o d’un tot dividits en cent milions de parts iguals.
    2. masculí Dos cent milionèsims, 2/100 000 000.
  1. adjectiu Que, en una sèrie, en té noranta-nou milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents noranta-nou davant seu.