cent1

Accessory
Etimologia: del ll. cĕntum, íd. 1a font: s. XII, Hom.
Body
  1. adjectiu Deu vegades deu, noranta-nou més un, 100. Un segle té cent anys. Una velleta de més de cent anys.
  2. cent per cent locució adverbial figuradament Totalment, d’una manera completa. No hi estic el cent per cent d’acord.
  3. de cada cent els noranta-nou Dit per indicar que són pocs els qui s’exceptuen d’una regla, d’una sort, etc.
  4. dir (o fer, etc.) més de cent vegades hiperbòlicament Dir, fer, etc., moltes vegades (una cosa).
  5. parlar de cents i milers Parlar de grandeses.
  6. per cent Per cada cent, una quantitat establerta. Col·locar un capital al deu per cent. Van precisar el tant per cent.
 1. adjectiu i masculí i femení El que fa cent; centè. El quilòmetre cent de la carretera. La pàgina cent.
 2. masculí [plural cents] El nombre cent, 100. Ha sortit el cent. Escriu malament tots els cents.
 3. masculí i femení Les cent primeres de la llista.
 4. masculí i femení [plural cents, centes] Centenar. A tant el cent. N’hi havia a centes. 5. Vegeu també:
  cent2
  cent3