cent2

Body
    masculí
  1. acústica Unitat de separació de freqüències.
  2. nucleònica Unitat de reactivitat nuclear igual a la centèsima part d’un dollar.  3. Vegeu també:
    cent1
    cent3