centúria

Accessory
Partició sil·làbica: cen_tú_ri_a
Etimologia: del ll. centuria, íd.; en el sentit de ‘espai de cent anys, segle’ (1803) és una extensió moderna de significat 1a font: 1507, Nebrija-Busa
Body
  femení
  1. Espai de cent anys; segle.
  2. Sèrie o col·lecció de cent poemes, sentències, etc. Una centúria de sonets.
  3. botànica Lot de cent espècies vegetals diferents.
  4. història Grup de cent soldats de peu que cada cúria proporcionava a l’exèrcit romà abans de les reformes radicals de Servi Tul·li.
 1. metrologia i agricultura
  1. Mesura agrària romana que equivalia a 200 jovades.
  2. A Girona, terme amb el qual hom sol designar una extensió considerable de terreny forestal sense mesura exacta.