cerimònia

Accessory
Partició sil·làbica: ce_ri_mò_ni_a
Etimologia: del ll. caerimonia ‘caràcter sagrat, cerimònia’ 1a font: 1399
Body
    femení
    1. Acte exterior o sèrie d’actes prescrits per llei o costum, en celebració d’una solemnitat. Cerimònia inaugural. Les cerimònies de la coronació.
    2. pura cerimònia Mera formalitat.
  1. Acte formal d’urbanitat, especialment afectat, excessiu.