cérvol

Accessory
Etimologia: v. cervo
Body
    masculí
  1. zoologia
    1. Mamífer remugant de la família dels cèrvids (Cervus elaphus), d’aspecte àgil i robust, de cap allargat i de coll llarg i musculat.
    2. per extensió Nom donat a d’altres individus de la família dels cèrvids. Cal destacar el cérvol aquàtic (Hydropotes inermis), el cérvol de les pampes (Ozotocerus bezoarticus), el cérvol del pare David (Elaphurus davidianus), el cérvol dels pantans (Blastocerus dischotomus), el cérvol de Virgínia (Odocoileus virginianus) i el cérvol muntjac (Muntiacus muntjak).
  2. cérvol volant entomologia Escanyapolls.