ciavoga

Accessory
Partició sil·làbica: ci_a_vo_ga
Etimologia: de ciavogar 1a font: 1839, DLab.
Body
    femení marina, marítim
  1. Acció de ciavogar;
  2. l’efecte.