circumscripció

Accessory
Partició sil·làbica: cir_cums_crip_ci_ó
Etimologia: del ll. circumscriptio, -ōnis, íd.
Body
  femení
  1. Acció de circumscriure;
  2. l’efecte.
 1. ciències polítiques
  1. geografia administrativa Divisió administrativa, electoral, militar o eclesiàstica d’un territori.
  2. Demarcació territorial d’una organització política.