cisa

Accessory
Etimologia: del fr. ant. assise ‘tribut imposat pel sobirà al poble’, der. de asseoir ‘assentar’ col·locar’, d’on ‘ajust d’un vestit per retallament de les vores’ i ‘part sostreta a una quantitat’ 1a font: s. XIII
Body
    femení
    1. Acció de cisar;
    2. l’efecte.
  1. Petita porció que un venedor furta o lleva repetides vegades del pes, la mesura o la mida de determinats productes de consum.
  2. història Relació oficial de les mides que havien de tenir els teixits posats a la venda.
  3. indumentària Obertura que hom fa a la part superior de cada costat del cos de les peces de vestir a la qual hom adapta després l’extrem superior de la màniga.
  4. dret de cisa (o simplement cisa) història Imposició consistent en la reducció feta pel venedor en el pes o la mesura de determinats articles de consum, el valor de la qual era lliurat a l’erari.