-cit

Body
Forma sufixada del mot grec kýtos, que significa ‘cèl·lula’, usada per a designar la relació amb la cèl·lula. Ex.: leucòcit, fagòcit.