cit-

Body
Forma prefixada del mot grec kýtos, que significa ‘cèl·lula’. Ex.: citoide.