clima

Accessory
Etimologia: del ll. clima, -ătis, i aquest, del gr. klíma ‘curvatura de la terra des de l’equador al pol’ i ‘cada regió en què es dividia aquesta superfície’, der. de klínō ‘inclinar’ 1a font: 1507
Body
    masculí
  1. climatologia Conjunt de condicions normals que caracteritzen l’atmosfera d’un lloc determinat. Clima alpí.
  2. figuradament Conjunt de circumstàncies enmig de les quals s’esdevé un fet, atmosfera; ambient. Un clima d’amistat.