co-

Body
  1. [variant de con- davant de qualsevol lletra] Prefix, del llatí cum, que significa ‘ensems amb’, ‘en comú’. Ex.: coautor, coexistir, copríncep, corregent, corresponsabilitat.
  2. astronomia i matemàtiques Prefix llatí que indica el complement d’un angle o la pertinença a aquest complement. Ex.: codeclinació, cosinus.