cohobar

Accessory
Etimologia: probablement del ll. alquímic cohobare, de l’àr. qúhba ‘gris fosc’, per l’enfosquiment del destil·lat, o de l’haitià cohoba, nom de dues pólvores relacionades amb la destil·lació
Body
verb transitiu química Destil·lar successives vegades una substància.