col·lecció

Accessory
Partició sil·làbica: col_lec_ci_ó
Etimologia: del ll. collectio, -ōnis, íd. 1a font: s. XV
Body
  femení
 1. [abreviatura col·l.]
  1. Arreplec de coses d’una classe determinada, especialment d’objectes d’art, de ciència, d’indústria, etc., que constitueix un conjunt coherent. Col·lecció de pintures, de monedes. Col·lecció d’autors clàssics, moderns. Col·lecció zoològica.
  2. usat absolutament Una col·lecció pública, particular.
  3. Conjunt de llibres publicats per un mateix editor i que respon a uns criteris comuns. Una col·lecció de diccionaris especialitzats, de novel·la policíaca.
  4. fer col·lecció Reunir en col·lecció (alguna cosa). Fa col·lecció de segells.
 2. per analogia Colla, conjunt. A casa seva hi havia una col·lecció d’artistes.
 3. patologia
  1. Acumulació d’un líquid en una cavitat natural o patològica. Col·lecció sanguínia.
  2. col·lecció purulenta Abscés.