colonial

Accessory
Partició sil·làbica: co_lo_ni_al
Etimologia: de colònia1 1a font: 1868, DLCo.
Body
    adjectiu
  1. Relatiu o pertanyent a una colònia o a les colònies. Art colonial.
  2. biologia Que forma colònies. El corall és un animal colonial.