columna

Accessory
Etimologia: del ll. colŭmna, íd. 1a font: 1653, DTo.
Body
  femení
  1. [abreviatura col.] arquitectura Element arquitectònic de suport, caracteritzat pel fet d’ésser de secció circular i d’acomplir la funció de suportar les pressions verticals i obliqües de l’arquitrau i l’arc. La columna Trajana.
  2. columna publicitària Element de mobiliari urbà de forma cilíndrica emprat per a afixar-hi cartells.
 1. figuradament Suport, sosteniment. Les columnes de l’estat.
  1. Allò que s’eleva en forma de columna. Una columna de fum, de foc. Una columna d’aigua, de mercuri.
  2. Sèrie de coses col·locades les unes sobre les altres. Una columna de xifres.
 2. anatomia animal Estructura anatòmica en forma de pilar o de columna. La columna vertebral.
 3. arts gràfiques i codicologia En un manuscrit, un imprès, etc., cadascuna de les parts en què es divideix verticalment la disposició del text per mitjà d’una ratlla o d’un espai en blanc.
 4. enginyeria química Aparell de forma cilíndrica, d’una altura molt més gran que el diàmetre, de què hom se serveix per a posar en contacte dues fases a fi que es produeixi una transferència d’una fase a l’altra, i així obtenir una separació dels components de la mescla alimentadora en dues fraccions o més.
 5. informàtica En tota disposició d’elements discrets en dues direccions perpendiculars (matrius, taules, perforacions en cintes o fitxes, etc.), conjunt d’elements al llarg d’una d’elles, especialment la vertical (si aquest terme hi té sentit), contrastant amb els de l’altra direcció (que componen la fila).
 6. periodisme Gènere periodístic que consisteix en un comentari firmat que té normalment una periodicitat fixa i un lloc invariable a les pàgines del diari o de la revista.
 7. tàctica
  1. Massa de tropes formada en poc front i molt de fons.
  2. cinquena (o quinta) columna Treball polític i militar efectuat en el mateix territori de l’adversari.
 8. columna del bauprès construcció naval Cadascuna de les dues peces robustes de fusta situades a ambdós costats de la contraroda dels velers.
 9. columna del molinet construcció naval Cadascuna de les dues peces verticals que servien de suport als antics molinets de fusta.
 10. columna de roda del timó construcció naval Cadascun dels dos puntals on recolza l’eix de la roda del timó.