comentari

Accessory
Etimologia: del ll. commentarium, íd.
Body
    masculí
  1. Remarca, observació, que té per objecte explicar, il·lustrar o criticar el sentit d’un text, d’un llibre, d’una representació artística, etc.
  2. per extensió i col·loquialment Judici que hom fa sobre les accions o els propòsits d’algú, sobre alguns fets de la vida ordinària, etc. Tot el que ha fet ocasionarà comentaris.