cometa1

Accessory
Etimologia: de coma3
Body
  femení
 1. Coma petita.
 2. plural escriptura
  1. Signes gràfics en forma de dues parelles de comes volades, la primera parella capgirada (“...”), o també baixes («...»), emprats per a encloure una citació, una frase o un mot sobre què hom vol fer parar esment, etc.
  2. cometes simples Signes gràfics en forma de dues comes volades, la primera capgirada (‘...’), emprats per a remarcar alguna part d’un text que ja és entre cometes, per a assenyalar equivalències lèxiques, etc.
 3. plural escriptura Signe gràfic consistent en dues comes volades (”), o també baixes (») que hom utilitza en llistes, relacions, etc., per a suplir alguna dada ja escrita en la mateixa situació de la línia anterior. 4. Vegeu també:
  cometa2