comprensió

Accessory
Partició sil·làbica: com_pren_si_ó
Etimologia: del ll. comprehensio, -ōnis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení
    1. Facultat de comprendre o de copsar amb el pensament. Tenir molta, poca, comprensió.
    2. Acte o procés de comprendre o de copsar amb el pensament. Aquesta regla és de comprensió difícil.
  1. Tolerància, condescendència vers els actes, els comportaments o els sentiments d’altri.
  2. filosofia i lògica Conjunt de notes que inclou un concepte, simbolitzat per un terme general.