conco
| | conca

Accessory
Etimologia: alteració popular o infantil de onclo, variant de oncle 1a font: 1839, DLab.
Body
  1. adjectiu i masculí i femení Fadrí o fadrina vells, que generalment romanen a la casa pairal governada pel germà hereu.
  2. masculí per extensió i pejorativament Home solter d’edat en què habitualment hauria d’ésser casat.
  3. masculí dialectal Oncle.