condicional

Accessory
Partició sil·làbica: con_di_ci_o_nal
Etimologia: de condició 1a font: 1696, DLac.
Body
 1. adjectiu Que només és vàlid o realitzable sota certes condicions, no absolut. Promesa condicional. Venda condicional. Llegat condicional.
 2. gramàtica
  1. adjectiu Que expressa o implica una condició o una suposició.
  2. masculí Temps verbal que expressa la possibilitat d’un fet o d’una acció que depèn explícitament o implícitament d’una altra circumstància o acció prèvia o passada.
  3. conjunció condicional Conjunció que introdueix les proposicions de la mateixa classe. Són tres: si, segons, mentre.
  4. proposició condicional Proposició que indica una condició respecte a una altra. Ex.: si fa bon temps, demà anirem d’excursió.
 3. adjectiu lògica Dit de la connectiva binària si..., llavors, que representa l’anomenada implicació material.