conformar

Accessory
Etimologia: del ll. conformare, íd. 1a font: 1507, Nebrija-Busa
Body
  verb
  1. transitiu Fer (alguna cosa) conforme a un tipus, a un model. Conformar una frase a la gramàtica.
  2. pronominal Conformeu-vos al seu exemple.
  3. transitiu Donar als metalls una forma adequada a l’ús a què van destinats.
 1. per extensió
  1. transitiu Fer (alguna cosa) conforme a una norma, a allò que és ordenat per algú, que és necessari. Cal conformar la conducta a la llei.
  2. pronominal La nova constitució es conforma a les necessitats del poble.
  3. transitiu economia Donar la conformitat a la recepció o al lliurament d’una mercaderia.
 2. pronominal Resignar-se.
 3. transitiu Donar resignació. Miraré de conformar-lo.