congrés

Accessory
Etimologia: del ll. congressus, -us, íd., der. de congredi ‘trobar en camí’ (cf. progrés) 1a font: 1803, DEst.
Body
    [plural congressos] masculí
    1. Reunió o assemblea de persones cridades a deliberar sobre algun afer.
    2. especialment Reunió d’estudiosos polítics, tècnics, professionals, etc., per a la discussió, el confrontament o la simple exposició de diversos temes i de diverses qüestions de llur especialitat.
  1. Assemblea o parlament.