consens

Accessory
Etimologia: del ll. consensus, -us, der. de consentīre ‘estar d’acord’
Body
    masculí
  1. Consentiment, especialment per a una cosa demanada.
  2. Conformitat d’interessos, d’opinions; acord.
  3. sociologia Acceptació d’una proposició o d’una ideologia per part d’una comunitat.