continuar

Accessory
Partició sil·làbica: con_ti_nu_ar
Etimologia: del ll. continuare, íd. 1a font: s. XIV, Llull
Body
    verb
  1. transitiu
    1. Prosseguir (allò que hom va fent), reprendre (allò que havia restat inacabat). Continuar la lectura. Ha continuat l’obra començada pel mestre.
    2. usat absolutament No t’aturis, continua.
  2. intransitiu Prosseguir, durar, estendre’s, sense interrupció. La febre continua. La pluja continuava. Continuar treballant. Per més que li parlessin, ell continuava llegint.