contracepció

Accessory
Partició sil·làbica: con_tra_cep_ci_ó
Etimologia: de l’angl. contraception (final s. XIX), compost anormal de contra i conception
Body
femení medicina Acció d’evitar la fecundació i, doncs, l’embaràs.