contraindicar

Accessory
Partició sil·làbica: con_tra_in_di_car
Etimologia: de indicar 1a font: 1839, DLab.
Body
verb transitiu Indicar en contra.