copiar

Accessory
Partició sil·làbica: co_pi_ar
Etimologia: de còpia 1a font: 1676
Body
    verb transitiu
  1. Reproduir el text d’un escrit. Copiar un manuscrit, un document, una acta, una carta. Copiar música.
  2. Reproduir (quelcom) per imitació. Un artista que copia la natura. Copiar una pintura, una estàtua.
    1. Imitar servilment; plagiar. Copiar l’examen d’un altre alumne.
    2. figuradament Tractar d’assemblar-se (a algú) copiant-ne les maneres, el llenguatge, etc. El candidat intenta copiar la seva rival política perquè té més carisma que ell.