corbata

Accessory
Etimologia: de l’it. corvatta o croata ‘croata; corbata’, perquè la començaren a usar els genets croats, provinent del serbocroat hrvat ‘croat’ 1a font: 1696
Body
    femení
  1. Tira de seda, de mussolina, de llana, etc., que hom porta al voltant del coll, llaçada o nuada a la part del davant. Una corbata de seda. Fer el nus de la corbata.
  2. Banda que forma llaçada, posada a l’extrem de l’asta d’una bandera, d’un estendard.
  3. corbata de llacet Corbatí.