corbeta

Accessory
Etimologia: del fr. corvette, íd., d’origen incert, possiblement germ., emparentat amb el baix al. mitjà Korf i el neerl. mitjà korver, noms de vaixells
Body
    femení
  1. nàutica Bricbarca.
  2. marina de guerra Vaixell molt lleuger, més petit que la fragata, dissenyat especialment per a la lluita antisubmarina i proveït d’armament similar al de la fragata i el destructor.