cordialment

Accessory
Partició sil·làbica: cor_di_al_ment
Etimologia: de cordial
Body
adverbi D’una manera cordial, amb cordialitat.