corredor
| | corredora

Accessory
Etimologia: de córrer 1a font: 1271
Body
  1. adjectiu i masculí i femení Que corre. És un bon corredor. Un cavall molt corredor. Una corredora àgil.
  2. masculí i femení especialment Persona que pren part en una cursa o en curses. Hi havia inscrits deu corredors.
  3. masculí antigament Soldat que hom enviava per tal de descobrir i observar l’enemic.
  4. masculí ornitologia Ocell de la família dels glareòlids (Cursorius cursor), de forma fina, amb el cos de color groc pàl·lid i cames llargues de color crema.
 1. masculí i femení
  1. Persona que per professió fa d’intermediària en operacions mercantils, en subhastes, en pignoracions, etc., amb percepció d’una comissió o corretatge.
  2. per extensió Crida o nunci, oficial d’un municipi o d’una altra administració pública encarregat de la comunicació o la difusió d’avisos, de disposicions, etc.
  3. especialment Agent comercial.
  4. corredor d’animals història Corredor que intervenia en la compravenda de bestiar.
  5. corredor de bèsties història Corredor d’animals.
  6. corredor de bota història Corredor d’animals.
  7. corredor de canvis història Corredor d’orella.
  8. corredor de coll història Corredor que tenia el dret de vendre tota mena de béns mobles i immobles a l’encant.
  9. corredor de comerç dret mercantil Agent mediador que intervé en la negociació i la transferència de qualsevol mena d’efectes i de valors públics, industrials i mercantils.
  10. corredor de llotja història Corredor d’orella.
  11. corredor d’encant història Corredor de coll.
  12. corredor de pella història Corredor de coll.
  13. corredor d’orella (o corredor de llotja) història Corredor que intervenia en els contractes de compravenda de productes d’importació i d’exportació, en la negociació de lletres de canvi, en la contractació d’assegurances marítimes i de nolis, en el peritatge de teixits, de naus i de mercaderies, etc.
  14. corredor intèrpret de vaixells dret mercantil Agent que intervé especialment en els actes del comerç marítim relacionats amb embarcacions estrangeres.
 2. masculí
  1. En un edifici, una nau, etc., peça de pas, llarga i estreta.
  2. construcció naval Espècie de galeria que pot formar-se a la bodega.
  3. construcció naval Part de la coberta de les barques que toca als costats.
  4. geografia política Franja de territori d’un estat interior que travessa el d’un altre per tal de tenir accés a la mar.
  5. transports Conjunt d’itineraris que enllacen un punt d’origen amb un de destinació, i dels mitjans de transport amb què hom els pot recórrer.
  6. corredor aeri aeronàutica Ruta aèria, definida per radiobalises, obligatòria per a les aeronaus per raons de densitat de trànsit, de jurisdicció de l’espai aeri, etc.
  7. corredor de fum mecànica En les calderes de vapor, conducte per on circulen els gasos procedents de la combustió fins a la xemeneia.
 3. femení agricultura Séquia que surt d’un gran rec o d’un canal.
 4. femení motors
  1. Peça principal d’un sistema de distribució emprat en els motors alternatius.
  2. Peça que, movent-se amunt i avall dins la caixa de distribució d’una màquina de vapor, permet, segons la seva posició, l’admissió del vapor al cilindre per un extrem i la sortida del vapor expandit per l’altre, o inversament.
 5. femení nàutica Aparell per a mesurar la velocitat aparent d’un vaixell.
 6. masculí indústria tèxtil En la màquina de filar contínua, petit anell obert que llisca empresonat per la secció en forma de T dels anells, també d’acer, concèntrics a la pua.