corrida

Accessory
Etimologia: del cast. corrida, íd.
Body
femení tauromàquia Espectacle, anomenat també corrida de toros, que es desenvolupa segons les regles de la tauromàquia, en què un home lluita amb un toro en un recinte tancat de forma circular (la plaça), esquivant les envestides de l’animal amb una peça de roba de colors vistosos (la capa i la muleta), fins a matar-lo amb una espasa (l’estoc).