cot2

Accessory
Etimologia: del ll. quotus (v. cota2)
Body
masculí dret català Pena pecuniària imposada per alguns dels consells andorrans.


Vegeu també:
cot1
cot3