cot3
| | cota

Accessory
Etimologia: de acotar1
Body
  1. adjectiu Inclinat avall, cap a terra. Anar amb el cap cot.
  2. cap cot (o amb el cap cot) locució adverbial Trist, capficat.  3. Vegeu també:
    cot1
    cot2