cotxinilla

Accessory
Etimologia: del cast. cochinilla, d’origen incert, potser mossàrab 1a font: 1704
Body
    femení
  1. entomologia Nom de diferents gèneres i espècies d’insectes homòpters de la família dels còccids.
  2. colorants Carmí.
  3. zoologia Panerola.