coulomb

Accessory
Partició sil·làbica: cou_lomb
Homòfon: colom
Etimologia: del nom del físic fr. Ch. A. de Coulomb (1735-1806)
Body
    masculí metrologia
  1. [símbol C] Unitat de quantitat d’electricitat o càrrega elèctrica del sistema internacional equivalent a la quantitat d’electricitat transportada per un corrent d’un ampere en un segon.
  2. coulomb per quilogram [símbol C/kg] Unitat de quantitat de radiació X o [γ] tal que, en un quilogram d’aire, l’emissió corpuscular que li és associada produeix ions amb una càrrega elèctrica positiva o negativa igual a 1 coulomb.