creatiu
| | creativa

Accessory
Partició sil·làbica: cre_a_tiu
Etimologia: formació culta analògica sobre la base del ll. creatus, -a, -um, participi del ll. creare ‘crear’
Body
  1. adjectiu Que pot crear.
  2. masculí i femení publicitat Professional responsable de l’elaboració de l’estratègia creativa, de la conceptualització i creació d’accions o campanyes publicitàries, promocionals, de màrqueting directe, etc., i de la supervisió de la producció.