croat1
| | croada

Accessory
Partició sil·làbica: cro_at
Etimologia: del cat. ant. croar (v. croada), per la creu que duia marcada la moneda
Body
  1. adjectiu antigament Creuat.
  2. masculí història El qui prenia part en una croada.
  3. masculí numismàtica Moneda barcelonesa d’argent amb el valor legal d’un sou; anomenada també diner d’argent.  4. Vegeu també:
    croat2